• جلسه 18: آموزش ساخت فهرست وردپرس

    جلسه 18: آموزش ساخت فهرست وردپرس

    توسط فهرست وردپرس امکان مدیریت و تغییر لینک های منو در بخشهای مختلف پوسته وجود دارد. در قالب وردپرس میتوان بجای فراخوانی مستقیم دسته بندی...

    • 44,361
    • 21
    • 106