کدهای وردپرس

بخش کدهای وردپرس

کدهای وردپرس جهت استفاده در طراحی قالب وردپرس

در بخش کدهای وردپرس ، توابع و دستورات لازم برای استفاده در کوئری هایی که در طراحی قالب وردپرس استفاده میکنیم آموزش داده می شود. با استفاده از کوئری میتوانیم حلقه هایی جهت نمایش بخشهای مختلف پوسته ایجاد کنیم، پس از ساخت کوئری توسط کدهای وردپرس میتوانیم بخشهایی مانند : عنوان مطلب، تاریخ انتشار پست و … را نمایش دهیم.