تراکنش ناموفق

متاسفانه مشکلی در پرداخت صورت حساب بوجود آمده است و تراکنش شما ناموفق بوده، برای پیگیری میتوانید از طریق فرم تماس مشکل بوجود امده را گزارش نمایید.
با تشکر مدیریت ایران تمز

  • رضا کیانوش
  • 49
  • ۱۴ مهر ۹۵